Thông báo của TAND thành phố Cần Thơ

 

TAND thành phố Cần Thơ đang giải quyết vụ án "Tranh chấp thừa kế tài sản" nguyên đơn: bà Trần Thị Các (Mendoza), sinh năm 1939, bị đơn: ông Trần Chấn Bửu, sinh năm 1963 và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 1) Bà Trần Mỹ Linh, sinh năm 1948 cư trú tại: 21551 Brookhurst St, Hungtington Beach CA 92646; 2) ông Trần Chấn Phát, sinh 1950, cư trú tại: 1332 E 71st Place Chicago, IL 60619; 3) bà Trần Mỹ Anh, sinh 1952, cư trú tại: 119 Kitty Hawk Drive Windsor CO 80550; 4) ông Trần Chấn Đạt, sinh 1954, cư trú tại: 2700 Ư 234 St Torran CA 90505.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan liên hệ theo số điện thoại: 202 861 4303 máy lẻ 113 các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.