Thông báo của TAND Khánh Hòa

 

TAND tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết các vụ án sau:

 

1. Vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn bà:  Phạm Thị Sơ; địa chỉ: Thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và bị đơn: bà Lê Thị Thành; địa chỉ: Thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà: Nguyễn Ngọc Phương, địa chỉ: 11710 Wilson Pinas CT Houston TX 77031.

 

2.  Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn: bà Nguyễn Thị Thu Thúy; địa chỉ: Tổ dân phố Phú Hải, Cam Phú, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa và bị đơn: ông Lê Bá Chức (Le Chuc Ba); địa chỉ 1521 Balinese ST, Shakopee, MN 55379.

 

3. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn ông Trần Đạo Quang; địa chỉ: số 16 Lê Lai, tổ dân phố số 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và bị đơn: bà Nguyễn Quốc Phi Phi (Nguyen Phi Phi Quoc), địa chỉ: 3433 Burton Ave Rosemead CA 91770.

 

4. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn: bà Nguyễn Ngọc Bích; địa chỉ: số 19 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và bị đơn: ông Nguyễn Thanh Sơn (Nguyen Thanh Son, Son Thanh Nguyen, Son T. V. Nguyen); địa chỉ: 5719 W Montrose Ave, Chicago, IL 60634.

 

Để nghị các ông/bà có liên quan liên hệ theo số điện thoại: 202 861 4303 máy lẻ 113 các buổi sáng thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.