Nghiên cứu 75 loài động vật có xương sống tại biển Việt Nam


Hà Nội (Ttxvn 1/8/2001)
Các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài làm việc tại Viện Hải Dương học Nha Trang đã xác định được khu vực phân bố, tập tính sinh học của 75 loài động vật có xương sống (không kể các loài cá) tại khu vực biển và hải đảo của Việt Nam.

Trong số đó có 21 loài bò sát (gồm 15 loài rắn biển, 5 loài rùa biển và 1 loài cá sấu biển); 30 loài chim biển và 24 loài thú biển. Nhiều loài có giá trị kinh tế lớn như: chim Yến Hàng (Colocalia fuciphaga germani Oust), Vích (Lepi dochetis olivacea E), đồi mồi Dứa (Chelonia mydas L.) và loài đồi mồi khác (Eretmo chelys imbricata L.).

Các nhà khoa học nghiên cứu khá kỹ về mặt sinh học và sinh thái nhằm bảo vệ và phát triển các loài động vật thiên nhiên hoang dã này, phục vụ cho việc phát triển lâu dài nền kinh tế của đất nước.

Các nhà khoa học ở đây cũng cảnh báo về tình trạng săn bắt bừa bãi và phá hủy môi trường sống của các loài sinh vật biển do con người gây ra, đang làm cho một số loài động vật có xương sống của Việt Nam suy giảm nhanh về số lượng, thậm chí có một số loài rùa biển đang có nguy cơ bị tuyệt chủng./.