NFN trả lời về việc phê chuẩn HĐ TM VN-Mỹ

Ngày 7/8/2001 NFN Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh đã trả lời câu hỏi của phóng viên AFP: Xin cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Nghị viện Hoa Kỳ đã không thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong kỳ họp
trước khi đóng cửa nghỉ hè tuần trước. Phía Hoa Kỳ có cho biết một ngày tháng cụ thể nào cho việc thông qua Hiệp định trên?

Trả lời:

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sớm được phê chuẩn và đi vào thực thi là có lợi cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định.

Về phía Việt Nam, quá trình xem xét phê chuẩn Hiệp định này đang được tiến hành hết sức khẩn trương và tích cực.