NFN BNG về việc xét xử Khơ-me đỏ

Ngày 16/8/2001, phóng viên báo Lao động hỏi: Xin cho biết quan điểm của Việt Nam đối với việc Căm-pu-chia thông qua đạo luật xét xử Khơ-me Đỏ?

Phóng viên AFP hỏi: Để giúp cho quá trình xét xử, Việt Nam có sẵn sàng trao cho phía Căm-pu-chia các hồ sơ liên quan đến Khơ-me Đỏ, bao gồm cả các thông tin về một số người lãnh đạo Khơ-me Đỏ sau này đã ly khai và hiện có vị trí trong nội các của Chính phủ Căm-pu-chia không?

Trả lời:

Chúng tôi hoan nghênh việc Căm-pu-chia thông qua đạo luật xét xử Khơ-me Đỏ và hy vọng bước tiến mới này sẽ đóng góp tích cực vào hoà giải dân tộc và xây dựng đất nước Căm-pu-chia, cũng như hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Trong thời gian cầm quyền Khơ-me Đỏ không những đã gây ra rất nhiều tội ác hết sức dã man đối với nhân dân Căm-pu-chia mà còn tiến hành chiến tranh biên giới rất tàn bạo chống Việt Nam. Những hành động của chúng cần phải bị xét xử và lên án mạnh mẽ.

Việt Nam cho rằng việc xét xử Khơ-me Đỏ là quyền quyết định của nhân dân Căm-pu-chia. Việt Nam tôn trọng quyết định của nhân dân Căm-pu-chia.

Chúng tôi tin rằng nhân dân Căm-pu-chia có đủ sáng suốt để có những quyết định đúng đắn về việc này