HN Uỷ ban Động vật Công ước CITES lần thứ 17 tại Hà Nội


Hà Nội (Ttxvn 31/7/2001)
Ngày 30/7, Hội nghị lần thức 17 của ủy ban động vật Cites đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội, với sự tham gia của 135 đại biểu từ 42 quốc gia trên thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã đến dự.

Tại hội nghị này, đại biểu các nước tập trung thảo luận vào 10 nội dung chính là xem xét định kỳ các phân lọai động vật trong các phụ lục; đăng ký và quản lý các lòai động vật và trại nuôi; việc vận chuyển động vật sống; buôn bán các lòai san hô cứng; buôn bán các loại thuốc cổ truyền; dán nhãn trứng cá muối; buôn bán các lòai rùa nước ngọt và đồi mồi ở Đông Nam á; bảo tồn các lòai cá ngựa; buôn bán cá mập và các loài ngoại lai.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn nêu rõ: Việt Nam đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và là nước nỗ lực triển khai các họat động theo đúng tinh thần và nội dung Công ước, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của nước thành viên. Cả nước hiện đã xây dựng
được hơn 100 khu Bảo tồn thiên nhiên và Vườn Quốc gia. Trong khỏang 10 năm qua, các nhà khoa học Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức và các nhà khoa học trên thế giới tiến hành điều tra, khảo sát, phát hiện nhiều lòai động thực vật quí hiếm và đặc hữu chẳng những của Việt Nam mà còn của khu vực và thế giới. Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp qui để bảo vệ và phát triển rừng, cũng như để bảo vệ và phát triển các lòai động, thực vật hoang dã nguy cấp. Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng ngày càng được tăng cường trách nhiệm, được đào tạo và trang bị tốt hơn để thừa hành pháp luật về rừng; phối hợp với các ngành có liên quan bước đầu ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán trái phép các lòai động, thực vật hoang dã nguy cấp. Nhiều trại nuôi sinh sản động vật hoang dã đã có kiểm sóat đang được phát triển ở nhiều địa phương trong cả
nước, góp phần cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. Gần đây, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc thực thi Công ước Cites. Công việc này đang được tiến hành thuận lợi với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành liên quan.

Cites là Công ước về buôn bán quốc tế các lòai động, thực vật hoang dã nguy cấp ra đời năm 1973, hiện nay có 154 quốc gia thành viên. Việt Nam chính thức trở thành viên của Cites năm 1994; Bộ Lâm nghiệp (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ chỉ định là Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam; 2 cơ quan khác được chỉ định là Cơ quan Thẩm quyền khoa học Cites Việt Nam là Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia).

Hội nghị sẽ họp đến hết ngày 03/8/2001./.