Đào tạo công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế


Hà Nội (Ttxvn 9/8/2001)
Chương trình đào tạo công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế có cập nhật theo chương trình của hệ thống Cao đẳng cộng đồng Houston (Hoa Kỳ) vừa được Trung tâm phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần VNET ký kết ngày 9/8/2001, tại Hà Nội.

Chương trình này sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nâng cao nhận thức, khả năng ứng dụng về công nghệ thông tin cho một bộ phận cán bộ Đoàn.

Khóa học đầu tiên dự kiến khai giảng cuối tháng 9/2001. Sẽ có khoảng 150 học viên hệ cao đẳng và khỏang 60 người là cán bộ đoàn và các viên chức trẻ ở khu vực phía Bắc sẽ theo học khóa này.

Các học viên hệ cao đẳng được đào tạo dài hạn trong khoảng thời gian hai năm rưỡi. Họ sẽ được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, tiếng Anh, phương pháp kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ cao. Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ còn có chương trình huấn luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế (Intel, Microsoft (Mcse, Mcsd), Cisco...) và các chương trình huấn luyện theo đơn đặt hàng như thương mại điện tử cho chuyên gia, kỹ thuật soạn thảo phần mềm nhúng. Các đối tượng là cán bộ Đoàn sẽ theo học các lớp ngắn hạn theo chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ đạo điều hành công tác Đoàn./.