Chuyến thăm Việt Nam của Trợ lý NT Mỹ L. Craner


Từ ngày 1 đến 3 tháng 8 năm 2001, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Lon Cờ-rên-nơ đã thăm Việt Nam. Đoàn đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc với Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Ban Tôn giáo của Chính phủ. Nhân dịp này, đoàn đã tiến hành trao đổi với đoàn của Bộ Ngoại giao do Bà Đinh Thị Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao dẫn đầu về công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam và những vấn đề hai bên quan tâm.

Đoàn Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu đạt được của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội cũng như trong việc xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm đầy đủ hơn quyền con người cho mọi người dân Việt Nam, đồng thời nêu một số
trường hợp mà phía Hoa Kỳ quan tâm. Phía Việt Nam khẳng định nguyên tắc đối thoại là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, nhằm tăng cường hiểu biết và thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước. Phía Việt Nam cũng yêu cầu phía Hoa Kỳ đáp ứng đòi hỏi nhân đạo của nhân dân Việt Nam, nhất là việc hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại, trong đó có việc giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, xây dựng, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đã được Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Bàng tiếp.