Chính phủ họp phiên thường kỳ 7/ 2001


Hà Nội (Ttxvn 1/8/2001)
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2001, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7, do Thủ tướng Phan Văn Khải chủ trì.

Các thành viên chính phủ đã đóng góp ý kiến vào "chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội 9 của Đảng"; việc ban hành "quyết định của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh, "chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2001-2010, dự thảo "nghị định của chính phủ về phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ"; xem xét "tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong quý 2 năm 2001" và xem xét "tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm".

Thủ tướng Phan Văn Khải lưu ý, Chương trình hành động của chính phủ sẽ chọn ba khâu đột phá để thực hiện, đó là xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường; tạo bước chuyển mạnh về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đổi mới, kiên toàn bộ máy nhà nước và cải cách thủ tục hành chính.

Về phân cấp quản lý cho thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng chỉ rõ, thành phố sẽ được phân cấp rộng hơn về quản lý doanh nghiệp nhà nước, triển khai đầu tư và đấu thầu. Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho thành phố tăng được nguồn thu và được giữ lại tỉ lệ hợp lý để chi cho các vấn đề văn hóa-xã hội. Thủ tướng cho phép thành phố mở rộng thí điểm việc khoán chi phí trong các đơn vị hành chính, thực hiện chủ trương một cửa, một dấu. Thủ tướng lưu ý thành phố cần làm tốt hơn việc quy hoạch mặt bằng xây dựng, quản lý đô thị và các vấn đề liên quan đến đất đai.

Về Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục-đào tạo tiếp thu ý kiến của các đơn vị liên quan để xây dựng một chiến lược phát triển giáo dục ngang tầm với khu vực. Trước mắt, sớm có những biện pháp giải quyết hạn chế trong giáo dục như chương trình học quá nặng, việc thay đổi sách giáo khoa, tình trạng dạy thêm, học thêm. Thủ tướng nêu sự cần thiết huy động các chuyên gia giỏi có kinh nghiệm về giáo dục; đưa việc dạy học và nghiên cứu tiến kịp các nước.

Về tình hình kinh tế xã hội trong 7 tháng qua, chính phủ nhận định, nền kinh tế chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt khá so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên vấn đề tiêu thụ nông sản và sản phẩm công nghiệp vẫn chậm. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lưu ý ba vấn đề lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm đó là tình hình xuất khẩu đang chậm lại, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản chưa có chuyển biến đáng kể, thiên tai diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát lại các dự án, thực hiện ngay các biện pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch các tháng cuối năm. Đặc biệt, với các dự án lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất phân đạm, bột giấy phải được xúc tiến hết sức khẩn trương nhằm hoàn tất nhanh công tác chuẩn bị để sớm khởi công xây dựng./.