Chia buồn về việc ông Dương Văn Minh qua đời

1. Ngày 6/8/2001 ông Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn cũ (4/1975) đã qua đời tại nhà riêng ở Pasadena, California.

Ngày 7/8, trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc ông Dương Văn Minh qua đời, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh nói :

" Ông Dương Văn Minh là Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn cũ. Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, bằng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước các lực lượng vũ trang giải phóng, ông đã góp phần làm giảm bớt tổn thất của cuộc chiến tranh.

Sau giải phóng, thể theo nguyện vọng của ông, Nhà nước Việt Nam đã để ông được xuất cảnh sinh sống ở nước ngoài. Gần đây, ông đã đề đạt nguyện vọng được về sống thời gian cuối đời ở trong nước và đã được Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Tiếc rằng do sức khoẻ, ước nguyện đó của ông đã không thực hiện được.

Chúng tôi xin gửi tới gia quyến của ông lời chia buồn chân thành."

2. Ngày 8/8/2001, Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Washington đã gửi vòng hoa viếng và thư chia buồn tới gia quyến của ông Dương Văn Minh.