Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp các bộ trưởng MGC


Hà Nội (Ttxvn, 28/7/2001)
Sáng 28/7/2001, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp các Bộ
trưởng, Trưởng Đoàn 6 nước tham dự Hội nghị về hợp tác sông Mêkông - sông Hằng lần thứ 2, đến chào Thủ tướng ngay trước giờ khai mạc Hội nghị.

Thủ tướng Phan Văn Khải nhiệt liệt hoan nghênh các Bộ trưởng, Trưởng Đoàn các nước đến Hà Nội tham dự Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác sông Mêkông - sông Hằng lần thứ 2, coi đây là một vinh dự lớn của Việt Nam. Thủ tướng cho rằng khu vực sông Mê Kông-sông Hằng có nhiều điều kiện lịch sử, văn hóa tương đồng và có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. 6 nước ở khu vực hai dòng sông này (Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanma, ấn Độ), cần hợp tác với nhau để cùng khai thác những tiềm năng to lớn đó, vì lợi ích của mỗi quốc gia và vì sự phát triển bền vững của cả khu vực. Trong điều kiện hiện nay, các nước cần đưa ra những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, mà trước mắt là khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, gìn giữ và phát huy những đặc sắc văn hóa ở khu vực sông Mêkông và sông Hằng... Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác tích cực của các Bộ trưởng, Trưởng Đoàn các nước trong việc tham dự Hội nghị lần này và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Samsavat Lengsavad thay mặt các Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thông báo với Thủ tướng về tình hình thực hiện Tuyên bố Vientiane tháng 11/2000 về hợp tác sông Mê Kông-sông Hằng. Hiện nay, các
nước đã thành lập 5 Nhóm công tác, mỗi Nhóm chuyên về một lĩnh vực: văn hóa, du lịch, giáo dục, giao thông liên lạc... Và Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác sông Mê Kông - sông Hằng lần này sẽ đề ra những bước tiếp theo để thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực sông Mê Kông - sông Hằng./.