Phát biểu khai mạc ARF -8 của BT NG Nguyễn Dy NiênHà Nội (Ttxvn 25/7/2001)
Ngày 25/7/2001, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã phát biểu khai mạc Diễn đàn khu vực Asean lần thứ 8 (Arf-8). Ông nói:

"thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, tôi xin một lần nữa hoan nghênh tất cả các Ngài đến Hà Nội và dự Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Khu vực Asean lần thứ 8. Tôi rất vinh dự được chủ trì Hội nghị quan trọng này và tin tưởng rằng với sự đóng góp tích cực của các vị, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.

Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng trong một năm qua, hoạt động của Diễn đàn Arf vừa tiếp tục được mở rộng vừa bắt đầu đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đưa Diễn đàn có những bước tiến quan trọng. Nhóm hỗ trợ về các biện pháp xây dựng lòng tin hoạt động tích cực, có hiệu quả. Nhiều biện pháp xây dựng lòng tin mới đã được đưa ra và thực hiện, góp phần tăng
cường đối thoại, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước. Bên cạnh những vấn đề an ninh truyền thống, trao đổi về các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia Arf đã đi đến nhiều khuyến nghị, biện pháp khả thi nhằm thúc đẩy các nỗ lực hợp tác đối phó với những nguy cơ nghiêm trọng đang nổi lên này. Diễn đàn cũng tích cực thực hiện các biện pháp đan xen giữa giai đoạn Xây dựng lòng tin và Ngoại giao phòng ngừa, nhất là việc tăng cường vai trò Chủ tịch Arf và chuẩn bị cho việc đăng ký chuyên gia Arf. Viễn cảnh an ninh thường niên (Aso) số 2 đã được xuất bản. Việc các thành viên tự nguyện thông báo về các vấn đề có thể tác động đến an ninh khu vực được duy trì và phát huy. Việc thảo luận trong Arf về các Tài liệu về Tăng cường vai trò Chủ tịch Arf, Đăng ký chuyên gia cũng như về Khái niệm và Nguyên tắc của Ngoại giao phòng ngừa đã đi đến kết quả cụ thể; hy vọng ba Tài liệu này sẽ được Hội nghị thông qua.

Những kết quả trên cho thấy năm qua Diễn đàn Arf đã có bước tiến quan trọng tiếp tục phát huy vai trò tích cực, góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực. Đó cũng là những tiền đề quan trọng bảo đảm cho Arf tiếp tục phát triển theo định hướng và nhịp độ đã được xác định, phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trong năm qua, khu vực Châu á- Thái Bình Dương về cơ bản hòa bình, ổn định vẫn được duy trì, nhưung cũng đồng thời chứa đựng nhiều nguy cơ, thách thức do những biến đổi mau lẹ, phức tạp của tình hình thế giới. Bên cạnh những vấn đề tồn tại do lịch sử để lại là những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa như khoảng cách phát triển gia tăng; các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy, buôn lậu; việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt; việc bảo đảm phục hồi và phát triển bền vững và hài hòa của các nền kinh tế khu vực, nhất là của các nước vừa và nhỏ... Những vấn đề này nếu không được xử lý kịp thời và thích đáng sẽ gây nên những nguy cơ không nhỏ đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, an ninh khu vực.

Để đối phó với những thách thức này, chúng ta cần phải tăng
cường hơn nữa các nỗ lực hợp tác khu vực. Với tư cách là Diễn đàn đa phương duy nhất để đối thoại và hợp tác về những vấn đề chính trị-an ninh khu vực, Arf không những cần tiếp tục góp phần vào việc nâng cao lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước khu vực mà còn phải góp phần quan trọng vào việc đối phó với những thách thức trên. Làm được như vậy, Arf sẽ phát huy được vai trò của mình đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực cũng nhưu bảo đảm Arf tiếp tục phát triển đúng hướng trong tương lai.

Trong bối cảnh trên, với tưu cách Hội nghị đầu tiên của Thiên niên kỷ mới, Hội nghị Arf-8 này, với sự tham gia tích cực và những đóng góp quý báu của các vị đồng nghiệp, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực, đánh giá sự tiến triển của Arf, Hội nghị chúng ta cần vạch ra những định hướng lớn cho hợp tác an ninh khu vực, nhất là trong khuôn khổ Arf, không chỉ cho vài năm trước mắt mà cho cả thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đưua Arf phát triển đúng hướng, đóng góp thiết thực cho hòa bình và an ninh khu vực.

Với những nhận xét ngắn gọn trên, tôi xin khai mạc Hội nghị Arf-8. Hội nghị chúng ta làm việc theo chương trình nghị sự đã thỏa thuận"./.