NFN trả lời câu hỏi về Nghị quyết H.R2368Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam,
Bà Phan Thuý Thanh, trả lời ngày 12 tháng 7 năm 2001 câu hỏi của Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam hỏi : Đề nghị bình luận về việc gần đây một số nghị sỹ trong Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra Hạ viện Hoa Kỳ Dự thảo Nghị quyết có tên "Đạo luật 2001 về nhân quyền ở Việt Nam"?

Trả lời:

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là mối quan hệ giữa hai quốc gia có chủ quyền, được thiết lập trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Trên tinh thần đó, trong những năm qua, quan hệ hai nước tiếp tục được cải thiện.

Việc một số nghị sỹ thiếu thiện chí trong Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra dự thảo nghị quyết này là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam, trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế. Các nghị sỹ này đang cố tình phá hoại mối quan hệ đang được tiếp tục cải thiện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cần khẳng định lại là ở Việt Nam, các quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, lập hội, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp bảo đảm và được tôn trọng trên thực tế.

Chúng tôi cho rằng một dự thảo nghị quyết như vậy hoàn toàn không có lợi cho việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, không được dư luận chung ủng hộ và sẽ chỉ làm mất uy tín của những người đề xướng ra dự thảo nghị quyết này