Khai Mạc Diễn Đàn Khu Vực Asean Lần Thứ 8Hà Nội (Ttxvn 25/7/2001)
Sáng ngày 25/7/2001, Diễn đàn khu vực Asean lần thứ 8 (Arf 8) đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng Thư ký Asean, đại diện 10 nước Asean và các nước đối thoại là Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Triều Tiên, Mongolia, Australia, Canada, Trung Quốc, Eu, ấn Độ, New Zealand, Papua New Guinea, Nga và Mỹ.

Ngoại trưởng Việt Nam Nguyễn Dy Niên đã đọc diễn văn khai mạc. Ngoại trưởng nói: " Trong năm qua, khu vực Châu á-thái Bình Dương về cơ bản hòa bình, ổn định vẫn được duy trì, nhưng cũng đồng thời chứa đựng nhiều nguy cơ, thách thức do những biến đổi mau lẹ, phức tạp của tình hình thế giới. Bên cạnh những vấn đề tồn tại do lịch sử để lại là những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa như khoảng cách phát triển gia tăng; các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy, buôn lậu; việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt; việc bảo đảm phục hồi và phát triển bền vững và hài hòa các nền kinh tế khu vực, nhất là của các nước vừa và nhỏ".

Ông Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh: để đối phó với những thách thức này, cần phải tăng cường hơn nữa các nỗ lực hợp tác khu vực. Với tư cách là Diễn đàn đa phương duy nhất để đối thoại và hợp tác về những vấn đề chính trị-an ninh khu vực, Arf không những cần tiếp tục góp phần vào việc nâng cao lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước khu vực mà còn phải góp phần quan trọng vào việc đối phó với những thách thức trên. Làm được như vậy, Arf sẽ phát huy được vai trò của mình đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực cũng như bảo đảm Arf tiếp tục phát triển đúng hướng trong tương lai.

Ông Nguyễn Dy Niên cho biết, bên cạnh việc trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực, đánh giá sự tiến triển của Arf, Hội nghị lần này sẽ vạch ra những định hướng lớn cho hợp tác an ninh khu vực, nhất là trong khuôn khổ Arf, trong những năm trước mắt và trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21./.