BT NG Nguyễn Dy Niên hội đàm với NT Mỹ C. Powell


Hà Nội (Ttxvn 26/7/2001)
Ngày 25/7/2001, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã hội đàm với Ngoại trưởng Colin Powell về quan hệ Việt Nam - Mỹ, nhân dịp ông Colin Powell sang thăm Hà Nội và dự Diễn đàn khu vực Asean lần thứ 8 (Arf-8) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Asean với các nước đối thoại (Pmc).

Ngoại trưởng Colin Powell đánh giá cao vai trò của Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ủy ban Thương trực Asean và Chủ tịch Diễn đàn khu vực Asean, đã chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn khu vực Asean lần thứ 8 và Hội nghị Bộ
trưởng Ngoại giao các nước Asean với các nước đối thoại. Ông cũng hoan nghênh những đóng góp to lớn của Việt Nam tăng cường sự hợp tác của các nước trong khuôn khổ Asean và của Asean với các nước khác trong khu vực châu á - Thái Bình Dương.

Về quan hệ Mỹ-việt, Ngoại trưởng Colin Powell hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước đã có những bước phát triển trong thời gian qua. Ông khẳng định Chính quyền Tổng thống Bush tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và ủng hộ việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn Hiệp định Thương mại Mỹ-việt.

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên hoan nghênh việc chính quyền mới của Mỹ khẳng định tiếp tục chính sách thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trong đó có việc xúc tiến quá trình phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt-mỹ. Bộ trưởng khẳng định mong muốn của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi. Hai bên đã trao đổi về một số biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên khẳng định Việt Nam tiếp tục hợp tác với Mỹ giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích và đề nghị phía Mỹ gia tăng hợp tác giải quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại đối với Việt Nam, trong đó có việc khắc phục hậu quả của chất độc màu da cam. Ngoại trưởng Colin Powell ghi nhận mối quan tâm của phía Việt Nam và khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề nhân dậo do chiến tranh để lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Ngoại trưởng Colin Powell cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm./.