Xuất khẩu hàng dệt may sang MỹHà Nội (Ttxvn 5/6/2001)
Các báo cáo về luật lệ về nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nói chung và các các qui định cụ thể để xuất hàng dệt may sang Hoa Kỳ là nội dung chính được các chuyên gia Hoa Kỳ trình bày tại Hội thảo "xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ".

Hội thảo này do Hiệp hội Thương mại Mỹ (Amcham) phối hợp với Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư (Ftdc) tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/06/2001, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào kết quả hội thảo, Amcham và Ftdc sẽ tổ chức 1 đoàn doanh nghiệp dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ vào tháng tới để gặp gỡ trực tiếp, thảo luận và ký kết các hợp đồng xuất khẩu hàng với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Năm 2000, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ là 60 tỉ Usd, trong đó Việt Nam chỉ chiếm 2,6%. Hiện nay, trị giá hàng dệt may chỉ chiếm 1% tổng trị giá hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ. Ngành dệt may Việt Nam đang tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường hoạt động tiếp thị sang các thị trường lớn để đạt được mục tiêu trở thành ngành xuất khẩu chính với 4,5 tỉ Usd vào năm 2005 và 9 tỉ Usd vào năm 2010./.