Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp đoàn Hội Thánh Tin LànhHà Nội(Ttxvn 20/6/2001)
Chiều 19/6/2001, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp mục sư Phạm Xuân Thiều, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và các đại biểu trong Ban trị sự, nhân dịp Đoàn ra thăm và làm việc với các cơ quan Trung ương.

Mục sư Phạm Xuân Thiều, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam( miền Nam) cảm ơn Thủ tướng Phan Văn Khải và Chính phủ đã giúp đỡ Hội tổ chức Đại hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) thành công tốt đẹp; giới thiệu với Thủ tướng các vị trong Thường trực Ban trị sự Hội và hứa sẽ vận động khỏang nửa triệu tín đồ chủ yếu ở các tỉnh phía Nam sống phúc âm phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc.

Thủ tướng Phan Văn Khải chúc mừng Hội thánh Tin lành vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất vào tháng 2 năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh; biểu dương đóng góp của đồng bào các tôn giáo cả nước, trong đó có đạo Tin lành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chính sách tôn giáo nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, khuyến khích những họat động tôn giáo tiến bộ vì đất nước vì nhân dân.

Thủ tướng Phan Văn Khải thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới; nêu rõ những thách thức mới trong xây dựng và phát triển đất nước; mong muốn đồng bào cả nước lương cũng như giáo, cùng nhau thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp như uNghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 9 đã đề ra./.