Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2001


Hà Nội (Ttxvn 2/6/2001)
Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2002 là vấn đề được giành nhiều thời gian thảo luận tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ, tổ chức trong hai ngày 31/5 và 1/6.

Thủ tướng Phan Văn Khải chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đại diện Đoàn chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân Việt Nam và một số cơ quan Trung ương.

Các thành viên Chính phủ đã nhất trí cao về quan điểm và mục tiêu tổng quát của chương trình cải cách hành chính 10 năm 2001-2010 là Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
dưới sự lãnh đạo của Đảng; đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều Bộ trưởng, thực trạng nền hành chính hiện nay còn bộc lộ những bất cập về phân định vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân phụ trách trong mối quan hệ đa chiều theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu các bộ, ngành, ngay lập tức thực hiện những cải cách mang tính đột phá ở trong ngành nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Mỗi bộ, ngành phải thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách thiết thực có trọng tâm, trọng điểm theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự kỷ cương, chống quan liệu, tham nhũng sách nhiễu gây phiền hà cho nhân dân. Thủ tướng kết luận: Chương trình cải cách hành chính phải xác định thật rõ ràng từng việc, từng bước, từng thời điểm cần cải cách ngay để thực hiện ở các ngành, các cấp, các địa phương.

Trong chương trình phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về Nghị định thay thế Nghị định 21/cp về quản lý Internet; Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; Nghị quyết của Chính phủ về đầu tư nước ngoài giai đoạn 2001-2005; Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê; Nghị định về phân loại và phân cấp quản lý hành chính đô thị. Chính phủ cũng đã xem xét tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

Tổng kết phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải lưu ý Chính phủ, cán bộ ngành cần khẩn trương hoàn chỉnh chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng. Chương trình chung của Chính phủ phải được xây dựng và hoàn chỉnh trên cơ sở chương trình rất cụ thể của từng Bộ, ngành.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, trên chức trách của mình phải cùng các Bộ, ngành thực hiện kịp thời các giải pháp tình thế cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn trở ngại nhằm hỗ trợ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cũng là giúp đỡ nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Thủ tướng nhấn mạnh: Việc gì có lợi cho nông dân đều phải làm ngay. Về xuất nhập khẩu, Thủ tướng chỉ rõ Bộ Thương mại và các bộ ngành hữu quan phối hợp thực hiện các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, nhất là nông sản thực phẩm, đồng thời với việc ngăn chặn có hiệu quả việc buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Về chương trình đầu tư phát triển, Thủ tướng cảnh báo về việc chậm triển khai các dự án nhóm A sẽ dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch đầu tư năm nay.

Về một số vấn đề xã hội, Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh - xã hội phối hợp thật tốt với các ngành hữu quan xem xét xử lý thật tốt dịch vụ xuất khẩu lao động. Không thể để các công ty ma, dịch vụ lừa hoành hành ăn chặn của người lao động. Bộ Lao động-thương binh-xã hội cần phối hợp tổ chức dạy tiếng, dạy nghề và dạy ứng xử văn hóa cho tất cả lao động
trước khi đi làm ở nước ngoài. Thủ tướng nhắc kiểm tra xử lý ngay nạn sử dụng ma túy đua dòi dùng thuốc "điên", viên "lắc" của một số thanh thiếu niên ở các vũ trường tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Nhìn nhận tình hình kinh tế -xã hội 5 tháng đầu năm, Thủ tướng nhắc nhở việc chậm triển khai sắp xếp doanh nghiệp hóa, chậm đổi mới công nghệ, thiết bị phát triển sản xuất.

Một lần nữa, Thủ tướng lưuu ý chính phủ thực hiện ngay những đổi mới, cải tiến cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến đời sống nhân dân./.