Việt Nam ủng hộ các quyền dân tộc cơ bản của PalestinHà Nội (Ttxvn 15/5/2001)
Ngày 14/5/2001, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine đã gửi điện tới Tổ chức giải phóng Palestine (PLO), Hội đồng Palestine hòa bình, công lý (PCPJ), nhân kỷ niệm lần thứ 53 ngày nhân dân Palestine đứng lên bảo vệ tổ quốc(15/5/1948).

Bức điện nêu rõ: " Nhân dân Việt Nam luôn dõi theo với mối quan tâm sâu sắc và trước sau như một, hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Palestine vì những quyền dân tộc cơ bản bất khả xâm phạm, quyền tự quyết và các quyền chính đáng khác. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những cố gắng nhằm đạt một giải pháp công bằng và bền vững cho các vấn đề của khu vực trên cơ sở những Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc số 242, 338 và 425"./.