Về việc tạm bắt Linh mục Nguyễn Văn LýHà Nội (Ttxvn 19/5/2001)
Ngày 18/5, trả lời câu hỏi của phóng viên Hãng Thông tấn Afp (Pháp) đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ yêu cầu thả Nguyễn Văn lý, Người phát ngôn Bộ Ngọai giao Việt Nam, Bà Phan Thúy Thanh nói rõ:

" Nguyễn Văn Lý đã vi phạm pháp luật Việt Nam và sẽ được xét xử theo đúng pháp luật Việt Nam.

Đây thuần túy là công việc nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam"./.