Về Báo cáo của UB Tu do tôn giáo 2001


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Phan Thuý Thanh trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 3/5/2001:

Phóng viên Hãng thông tấn Reuters (Anh): Đề nghị bình luận về việc Báo cáo năm 2001 của Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đưa ra một số khuyến nghị đối với Chính phủ Hoa Kỳ về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và liệu việc này có làm tăng này sự lo ngại ở Việt Nam đối với việc Hoa Kỳ phê chuẩn Hiệp định Thương mại song phương không?

Trả lời:

Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo. Luật pháp Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưuỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Các tôn giáo ở Việt Nam được hoạt động tự do trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật.

Chính phủ Việt Nam biết mình phải làm gì để bảo đảm và tạo điều kiện đáp ứng những nhu cầu tôn giáo, tín ngưuỡng của nhân dân mình.

Cái gọi là Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đang tiếp tục làm một việc vô ích là đưa ra những khuyến nghị mà chúng tôi cho rằng có lẽ không chỉ Chính phủ Việt Nam mà chính phủ của nhiều quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ, cũng cho là lạc lõng. Tự cho mình quyền phán xét về tình hình tôn giáo của các nước khác là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nưuớc khác, trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc và hoàn toàn không thể chấp nhận đưuợc.

Hiệp định thưuong mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là kết qua những cố gắng của cả hai phía và đáp ứng lợi ích của cả hai
nước. Hiệp định này không thể và không nên chịu tác động bởi những hành động của những kẻ cố tình phá hoại quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi nghĩ rằng Chính phủ Hoa Kỳ cũng chia sẻ quan điểm này của chúng tôi.