Trung bày&Hội thảo Gia phả Việt NamHà Nội (Ttxvn 12/5/2001)
Trong hai ngày 12 và 13/5/2001 tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện nghiên cứu Hán Nôm, Câu lạc bộ UNESCO đã tổ chức trưung bày và hội thảo "gia phả Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại".

Hơn 100 cuốn gia phả đưuợc chép trên giấy dó, gỗ, bia đá, vải...từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20 đã được trưung bày tại Bảo tàng. Hơn 70 bài tham luận đã đưuợc trình bày tại Hội thảo về các vấn đề: Lịch sử, nguồn gốc, đặc điểm và giá trị của gia phả; cách viết và bổ sung gia phả, sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để
lưuu giữ, viết gia phả; việc bảo quản, lưuu giữ, truyền phả trước những biến cố của lịch sử và thách thức của tự nhiên; việc đổi họ, chia tách họ và tìm về cội nguồn tộc họ...đây là cuộc trưung bày quy mô với sự tham gia của đông đảo các dòng họ, chi họ ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và gia phả của một số dòng họ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Cuộc trưung bày chuyên đề và hội thảo "gia phả Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại" nhằm tôn vinh truyền thống và các giá trị đa dạng của gia phả như một di sản văn hóa qúy giá của dân tộc, cần tiếp tục đưuợc quan tâm, nghiên cứu, khai thác./.