Triển khai năm chương trình truyền hình tiếng dân tộc Tây NguyênTheo Đài Truyền hình Việt Nam, trong năm 2001 dự án truyền hình bằng tiếng dân tộc sẽ được triển khai ở bốn tỉnh Tây Nguyên. Theo đó, bắt đầu từ quý 2 Đài Truyền hình Đác Lắc sẽ có thêm chương trình truyền hình bằng tiếng M'Nông, bên cạnh chương trình tiếng Êđê đã phát sóng từ năm 1995. Từ nay đến cuối năm Kon Tum sẽ có chương trình bằng tiếng Xê Đăng, Lâm Đồng có chương trình bằng tiếng K'Ho, Gia Lai có chương trình bằng tiếng Giarai. Một tuần sẽ phát sóng hai chương trình và mỗi chương trình sẽ kéo dài 30 phút.

Hiện Đài Truyền hình Việt Nam đã có kế hoạch đào tạo cho con em năm dân tộc nói trên để thực hiện các chương trình truyền hình này. (Báo Tuổi trẻ)