Triển khai Chiến luoc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ năm 2001-2005
Hà Nội (Ttxvn 10/5/2001)

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến
lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010.

Mục tiêu chiến lược là từ nay đến năm 2010, Việt Nam phấn đấu để mọi người được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất
lưuợng, đưuợc sống trong cộng đồng an toàn phát triển tốt về thể chất và tinh thần; Nâng tuổi thọ trung bình đạt 71 tuổi; tỷ lệ chết trẻ em dưuới 1 tuổi hạ xuống dưới 25 phần nghìn; có 4,5 bác sĩ và 1 dưuợc sĩ/10.000 dân; đến năm 2005, tất cả phòng khám đa khoa liên xã ở miền núi có bác sĩ và các trạm y tế xã có nhà hộ sinh; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

Nhà nước sẽ tăng mức chi thường xuyên cho y tế, ưuu tiên đầu tư cho vùng nghèo, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Ngành y tế coi việc chủ động phòng chống dịch là trọng tâm công tác thường xuyên của ngành từ Trung ương xuống địa phương, kiên quyết không để dịch lớn xảy ra; triển khai thực hiện rộng rãi các chương trình phòng chống các bệnh không nhiễm trùng, ưuu tiên giám sát và xử lý các chất thải gây ô nhiễm, tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngành sẽ đầu tưu nâng cấp hệ thống khám chữa bệnh đồng bộ, phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh tế của từng vùng; củng cố và phát triển các trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe ở các tỉnh thành phố, phát triển mạng lưới tuyên truyền viên xuống tận xã; Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế tham gia phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ y tế. Ngành y tế tăng cường kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc , phấn đấu có một số lĩnh vực y, dưuợc có thế mạnh trở thành Trung tâm của khu vực Đông Nam á; thực hiện kết hợp quân dân y nhất là ở các vùng cao biên giới, hải đảo, trong chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa.

Ngành Y tế sẽ đổi mới cơ chế, chính sách viện phí, mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện, củng cố quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc, tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc tòan dân; thực hiện tốt chương trình 10 mục tiêu y tế quốc gia; bảo đảm cung ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng đến người dân; quy hoạch và tổ chức lại ngành Công nghiệp Dưuợc theo hướng tập trung, chuyên môn hóa để đến năm 2010, tất cả các cơ sở sản xuất dưuợc phẩm đều đạt tiêu chuẩn GMP; phát triển công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ gen, công nghệ nhân giống và nuôi cấy mô phục vụ sản xuất thuốc, văcxin, chế phẩm sinh học cho chẩn đoán và điều trị.

Trong giai đoạn 1991-2000, tỷ lệ chết trẻ em dưuới 1 tuổi đã giảm từ 44,2% năm 1993 xuống 35% năm 2000; nhiều bệnh dịch nguy hiểm như dịch tả, dịch hạch và sốt rét đã được đẩy lùi, thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và bệnh phong; hơn 40% số trạm y tế có bác sĩ, 70% tỉnh thành có bệnh viện y học cổ truyền, tiền thuốc sử dụng bình quân đầddoongfười đạt 60.000 đồng./.