Thực hiện phim Việt Nam trong thiên niên kỷ mới


Nhân dân (1-5-2001): Bộ Văn hóa - Thông tin đã thực hiện bộ phim tài liệu "Việt Nam trong thiên niên kỷ mới". Phim được khởi quay tại TP Hồ Chí Minh, tiếp đó lần lượt quay ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự kiến phim sẽ hoàn thành trong tháng 8 và sẽ được giới thiệu tại 70 nước trên thế giới vào dịp kỷ niệm 56 năm Quốc khánh Việt Nam (2-9-2001).