Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XHà Nội (Ttxvn 23/5/2001)
Ngày 22/5/2001, sau phiên khai mạc, Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 9 tiếp tục làm việc về các vấn đề kinh tế xã hội.

Buổi sáng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc báo cáo về "phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2001, tạo
bước phát triển mới ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng". Chủ nhiệm ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Lý Tài Luận đọc Báo cáo ý kiến của ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2000; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2001. Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính Bùi Xuân Sơn đọc Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai. Phó Chủ nhiệm ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thiết Hùng đọc Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn đọc Tờ trình về dự án Luật giao thông đường bộ. Phó Chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Văn Khá đọc Báo cáo thẩm tra về dự án luật giao thông đường bộ. Bộ trưởng Bộ công an Lê Minh Hưng đọc Tờ trình về dự án Luật phòng cháy và chữa cháy. Phó Chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Văn Khá đọc Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy và chữa cháy. Bộ trưởng Bộ văn hóa - thông tin Nguyễn Khoa Điền thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình về dự án Luật di sản văn hóa. Chủ nhiệm ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan đọc Báo cáo thẩm tra về dự án Luật di sản văn hóa.

Ngày 23/5, buổi sáng Quốc hội tiếp tục làm việc ở Hội trường về các dự án Luật. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ./.