NFN trả lời về việc Đại sứ Peterson xin từ chứcNgày 24-5-2001, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phan Thuý Thanh đã trả lời câu hỏi của phóng viên DPA (Đức) và Reuters (Anh) hỏi: Đề nghị bình luận về việc Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Douglas "Pete" Peterson đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Hoa Kỳ và đánh giá của Việt Nam về thời gian ông Peterson làm Đại sứ ở Việt Nam?

Trả lời:

Trong ngoại giao, thường các đại sứ đầu tiên có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Peterson đã làm được nhiều việc trong nhiệm kỳ vừa qua của ông ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào quá trình bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có việc ký kết Hiệp định Thương mại song phương.

Chúng tôi mong rằng, Đại sứ Peterson luôn giữ được những ấn
tượng tốt đẹp về đất nước chúng tôi và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.