NFN BNG v/v Mỹ không đợc bầu vào UB Nhân quyền LHQ


Hà Nội (Ttxvn 5/5/2001)
Ngày 4/5 trả lời câu hỏi của phóng viên Hãng Thông tấn Reuters (Anh) và Dpa (Đức) đề nghị bình luận về tin Hoa Kỳ không được bầu vào ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Bà Phan Thúy Thanh nói:

" Việc Hội đồng Kinh tế-xã hội Liên Hợp Quốc (Ecosoc) không bầu chọn Hoa Kỳ vào ủy Ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc lần này phản ánh đánh giá chung của các nước thành viên của Hội đồng về thực trạng nhân quyền ở Hoa Kỳ.

Chúng tôi cho rằng đây cũng là một dịp để Hoa Kỳ suy nghĩ và xem xét lại những chính sách liên quan đến vấn đề nhân quyền của chính mình"./.