Kỳ họp thứ IX Quốc hội khoá X họp vào ngày 22/5Hà Nội (Ttxvn 19/5/2001)
Trong Thông cáo ra ngày 19/5/2001, ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết ủy ban đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 10 khai mạc ngày 22/5/2001 và dự định làm việc trong thời gian gần 1 tháng.

Trọng tâm của kỳ họp thứ 9 là công tác xây dựng pháp luật. Tại Kỳ họp này, dự kiến Quôc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai; Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật Di sản sản văn hoá; Luật Hải quan; Luật giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng hình sự; cho ý kiến về hai dự án luật: Luật Bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động.

Quốc hội sẽ cho ý kiến về về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 về tổ chức bộ máy Nhà nước và quyết định thành lập ủy ban sửa đổi Hiến pháp.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về Báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2000, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2001; các Báo cáo công tác của ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng khác./.