Đối thoại trực tiếp ASEAN và 5 nước có vũ khí hạt nhân


Hà Nội (Ttxvn 19/5/2001)
Ngày 19/5/2001, tại Hà Nội các nước Asean đã tiến hành đối thoại với 5 cường quốc có hạt nhân - Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc - về việc các nước này ủng hộ và tham gia Nghị định thư của Hiệp ước Khu vực Đông Nam á không có vũ khí hạt nhân (Seanwfz).

Đây là cuộc họp đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ khi các cơ quan điều hành và thực hiện Hiệp ước Seanwfz được thành lập và đi vào hoạt động năm 1999. Cuộc đối thoại đã trao đổi ý kiến về các vấn đề mà 5 cường quốc hạt nhân quan tâm đối với Hiệp ước Seanwfz, và Nghị định thư của Hiệp ước, tạo điều kiện để họ tham gia nghị định thư, cam kết tôn trọng Hiệp ước và Khu vực không có vũ khí hạt nhân ở Đông Nam á .

Đến nay, Trung Quốc là cường quốc hạt nhân đầu tiên tuyên bố sẵn sàng cam kết ủng hộ và tham gia Nghị định thư Hiệp ước. Các cường quốc hạt nhân khác hứa sẽ tích cực nghiên cứu và sớm có trả lời đề nghị của Asean.

Hiệp ước khu vực Đông Nam á không có vũ khí hạt nhân (Seanwfz) được Lãnh đạo các nước Asean ký tháng 12/1995 tại Băng Cốc và chính thức có hiệu lực từ tháng 3/1997./.