Cuộc họp Thứ trưởng NG Diễn đàn khu vực ASEANHà Nội (Ttxn 19/5/2001)
Cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực Asean (Arf) đã được tổ chức trong hai ngày 17-18/5/2001, tại Hà Nội, với sự tham dự của đại biểu 23 nước thành viên.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng chủ trì Cuộc họp.

Cuộc họp đã trao đổi những vấn đề quan tâm chung như tác động của toàn cầu hóa, các vấn đề xuyên quốc gia, vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị cũng như về quan hệ giữa các nước lớn và các diễn biến gần đây trong khu vực, qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước.

Cuộc họp đã xem xét báo cáo về những hoạt động của Arf trong năm qua và thông qua một số tài liệu liên quan đến hoạt động cụ thể cho thời gian tới.

Về phương hướng phát triển của Arf, Cuộc họp cho rằng kể từ khi thành lập năm 1994 đến nay, Arf là Diễn đàn đa phương quan trọng ở Châu á-thái Bình Dương, góp phần tăng cường đối thoại và hợp tác về các vấn đề chính trị - an ninh khu vực. Quá trình Arf đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ, góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực. Trong thời gian tới, Arf cần củng cố những kết quả dã đạt được nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước. Trong khi thực hiện các biện pháp đan xen chuyển tiếp, cần tiếp tục các nỗ lực xây dựng lòng tin, coi đó là động lực chính của toàn bộ tiến trình Arf, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho hòa bình, ổn định trong khu vực.

Cuộc họp cũng đã trao đổi ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Arf lần thứ tám sẽ diễn ra vào tháng 7 tới tại Hà Nội./.