Việt Nam đạt tỷ lệ 4 máy điện thoại/100 người

Hà Nội (Ttxvn2/4/2001)
Quí 1 năm 2001, Tổng công ty Bưu chính viễn thông đã phát triển mới được gần 238.000 máy điện thoại, tăng 41 % so với cùng kỳ năm trước và nâng tổng số máy trên toàn mạng lên 3,5 triệu máy.

Hiện nay, Việt Nam đã đạt tỷ lệ trên 4máy điện thoại/100dân.

Năm 2001, tổng công ty phấn đấu phát triển mới khoảng 898.000 máy điện thoại và đạt tỷ lệ 5máy điện thoại/100 dân./.