Quy chế hàng hoá TQ quá cảnh lãnh thổ Việt NamHà Nội (Ttxvn 3/4/2001)
Bộ Thương mại Việt Nam vừa ban hành Quy chế về hàng hóa của Trung Quốc quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, hàng hóa nêu trong quy chế là hàng hóa của chủ hàng Trung Quốc quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để sang nước thứ ba hoặc từ nước thứ ba về Trung Quốc có đi qua lãnh thổ Việt Nam.

Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh của chủ hàng Trung Quốc quá cảnh Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện.

Hàng quá cảnh chịu sự giám sát của Hải quan Việt Nam trong suốt thời gian lưu chuyển trên lãnh thổ Việt Nam, vào và ra khỏi Việt Nam theo đúng cửa khẩu, tuyến đường quy định, lượng hàng xuất ra phải đúng bằng lượng hàng nhập vào, nguyên đai, nguyên kiện.

Hàng quá cảnh không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam.
Trường hợp đặc biệt phải được phép của Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt nam.

Việc quá cảnh hàng hóa qua biên giới Việt - Trung được thực hiện qua các cặp cửa khẩu: Lào Cai - Hà Khẩu, Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Móng Cái - Đông Hưng, và cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường...