IMF thông qua tín dụng uu đãi cho Việt NamTTXVN.- Ngày 6-4, Ban giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thông qua Chương trình hỗ trợ ưu đãi tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo (PRGF) ba năm (2001-2003) cho Việt Nam với tổng số tiền 290 triệu SDR (Quyền rút vốn đặc biệt), tương đương khoảng 460 triệu USD được giải ngân chia đều cho bảy bán niên nhằm hỗ trợ cải cách doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và thương mại.

Đây là chương trình tín dụng ưu đãi thứ hai IMF cung cấp cho Việt Nam kể từ ngày Việt Nam nối lại quan hệ tín dụng với tổ chức này, tháng 10-1993.

Quyết định của Ban giám đốc điều hành IMF còn phải được Ngân hàng thế giới (WB) thông qua. Dự kiến, Ban giám đốc điều hành WB sẽ xem xét và thông qua chương trình này ngày 12-4 tới.