Hàng không Việt Nam tưăng đường bay quốc tếHà Nội (Ttxvn 3/4/2001)
Từ tháng 4/2001, Việt Nam Airlines sẽ tăng chuyến bay trên một số đường bay quốc tế: xuyên Đông Dương từ 3 lên 4 chuyến/tuần, Thành phố Hồ Chí Minh-quảng Châu từ 2 lên 3 chuyến/tuần, Thành phố Hồ Chí Minh - Ôsaka từ 6 chuyến lên 7 chuyến/tuần, Thành phố Hồ Chí Minh - Cao Hùng từ 4 chuyến lên 5 chuyến/tuần.

Việt Nam Airlines cũng dự kiến từ tháng 7/2001 tăng chuyến bay trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Băng Cốc từ 10 lên 14 chuyến/tuần, Hà Nội-băng Cốc từ 9 lên 10 chuyến/tuần và sẽ phục hồi khai thác chuyến bay đi-đến Cộng hòa Liên bang Nga.

Từ quý 3/2001, Việt Nam Airlines dự kiến mở thêm hai đường bay Hà Nội- Côn Minh, Hà Nội - Bắc Kinh- Moscow./.