Chủ tịch MTTQ thăm làm việc tại tỉnh Đắc LắcHà Nội (Ttxvn 2/4/2001)
Từ ngày 30/3 đến ngày 1/4/2001, ông Phạm Thế Duyệt, ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và làm việc với nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Đắc Lắc.

Về thăm Buôn M'thal xã Ea Rốc thuộc huyện biên giới Ea Súp, ông đã được nghe ý kiến của các già làng, phụ nữ, thanh niên của buôn. Già làng Y Loai vị cao niên nhất buôn đã nói, trước đây người dân buôn M'thal rất khổ, cơm không đủ ăn, áo không có mặc, đường sá đi lại không có, bệnh tật và mù chữ. Đến nay, tuy cuộc sống của bà con đã khá lên nhiều nhưng trong buôn vẫn còn một số hộ nghèo đói, một số ít con em của bà con vẫn chưa đến lớp học. Các vị già làng đã kiến nghị với Đảng và Nhà nước đầu tư thêm cho xây dựng các công trình thủy lợi để bà con phát triển mở rộng diện tích lúa nước và hoa màu; đồng thời quan tâm hơn nữa về sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục.

Đến thăm thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp), ông Phạm Thế Duyệt đã có cuộc tiếp xúc với các vị lãnh đạo của thị trấn, các vị già làng, phụ nữ, thanh niên người dân tộc của các buôn. Các vị già làng các buôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến cuộc sống của bà con dân tộc ít người; đồng thời bày tỏ nỗi buồn vì vừa qua, một số thanh niên do kém hiểu biết, nghe theo bọn xấu tụ tập nhau để gây rối, coi đó là hành động vong ân bội nghĩa đối với Đảng, với nhân dân, phản lại truyền thống tốt đẹp của bà con dân tộc. Một thanh niên trước đây nghe theo bọn xấu tham gia biểu tình cũng đã pháp biểu ý kiến, bày tỏ sự hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Đến thăm xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn), ông Phạm Thế Duyệt đã nghe cán bộ xã, các già làng, cán bộ người dân tộc, phụ nữ, thanh niên của Buôn Chur Kniar phát biểu ý kiến, nhận khuyết điểm vì vừa qua đã để cho một số thanh niên tham gia gây rối, nêu lên những mặt yếu kém của cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh là chưa gần gũi với dân, chỉ đạo thiếu sát thức tế, không nắm bắt được tình hình về cuộc sống của dân.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc ông Phạm Thế Duyệt đã biểu dương những cố gắng của địa phương trong việc thực hiện một số biện pháp xử lý tình huống phức tạp vừa qua giữ gìn trật tự, bảo đảm cho cuộc sống làm ăn bình thường của nhân dân. Ông Phạm Thế Duyệt đã nhắc nhở các cán bộ của tỉnh cần phải lắng nghe ý kiến của dân để xây dựng các kế hoạch sát với tình hình thực tế. Mỗi cán bộ đảng viên phải xuất phát từ quyền lợi của dân, vì dân và phải tiếp thu ý kiến phê bình của dân để có biện pháp làm việc đúng, sát thực tế của cơ sở. Ông cũng nhắc nhở tỉnh phải quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng các cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, kết hợp với việc chống tham nhũng quan liêu xa rời dân. Đi đôi với việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, có trình độ quản lý để đảm nhận các cương vị chủ chốt trong các tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền./.