Báo cáo ESCAP về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam


C
Hà Nội (Ttxvn 4/4/2001)

Ngày 3/4/2001, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã họp báo công bố Báo cáo điều tra về kinh tế-xã hội khu vực Châu á -thái Bình Dương( Escap) năm 2001.

Theo báo cáo, năm 2001, tăng trưởng của khu vực có khả năng giảm 1% và tỷ lệ lạm phát sẽ nhích lên. Hiện nay, dân số khu vực Escap là 3,7 tỷ sẽ tăng lên 4,7 tỷ vào năm 2025; thực tế ở hầu hết các nước trong vùng, tỷ lệ tiết kiệm nội địa nhỏ hơn đầu tư nội địa tính theo phần trăm sản phẩm quốc nội (Gdp); các nguồn tài trợ chính thức(Oda) cho khu vực đã giảm đi và nguồn vốn
tưu nhân thì chỉ tập trung ở một số ít quốc gia...

Về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, báo cáo cho biết năm 2000, Việt Nam đã đạt thành tựu kinh tế vững chắc với tổng sản phẩm quốc quốc nội(Gdp) tăng 6,7% so với 4,8% năm 1999. Tăng trưởng đặc biệt mạnh trong lĩnh vực công nghiệp, và tiếp đến là lĩnh vụ dịch vụ. Tỷ lệ đầu tư có tăng chút ít đạt mức 29,3% Gdp trong năm 2000.

Về lạm phát, trong tiểu vùng duy nhất Việt Nam có hiện tượng giảm phát với việc giá tiêu dùng giảm 1,5% năm 2000. Gạo chiếm tỷ lệ lớn trong chỉ số giá của Việt Nam.

Năm 2000, xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%. Các mặt tăng chủ yếu là hải sản, may mặc, giày dép, linh kiện điện tử và máy tính. Nhập khẩu cũng tăng mạnh ở mức 17% năm 2000 so với tỷ lệ tăng trung bình hàng năm chưa đến 6% trong 3 năm trước./.