Xây dựng chữ viết cho người dân tộc Raglay,Hà Nội (Ttxvn 23/3/2001)
Tỉnh Ninh Thuận và Viện Ngôn ngữ học vừa đánh giá kết quả đề tài "xây dựng chữ viết Raglay ở Ninh Thuận" giai đoạn 1.

Ninh Thuận là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc Raglay sinh sống(hơn 45.000 người).

Đề tài được đánh giá cao cả về ý nghĩa lẫn tính thực tiễn. Trong đề tài, ngoài việc nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc ngôn ngữ Raglay, vấn đề ngôn ngữ học... các nhà khoa học đã quan tâm tới những ý kiến của người Raglay ở địa phương, các vấn đề ngôn ngữ để xây dựng chữ viết Raglay ở Ninh Thuận... để phát triển văn hoá - giáo dục trong cộng đồng người dân tộc Raglay.

Nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy nhanh việc nghiên cứu và sớm hoàn thành đề tài để đưa chữ viết Raglay vào phổ cập giáo dục trong cộng đồng người Raglay góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ Raglay./.