VN thực hiện cắt giảm thuế theo quy định của CEPTHà Nội (Ttxvn 16/3/2001)
Những mặt hàng nằm trong Chương trình cắt giảm thuế từ năm 2000 trở về trước phải thực hiện theo đúng Hiệp định mà Việt Nam đã cam kết, đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung dành cho khu vực Mậu dịch tự do Asean.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu thấy việc vận dụng ngay Cept đối với mặt hàng đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân thì có thể vận dụng điều 6 của Hiệp định về các biện pháp khẩn cấp với điều kiện các cơ quan liên quan phải giải trình lý do xác đáng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cần xác định lại Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Cept năm 2001, theo nguyên tắc nhất thiết phải giảm thuế suất những mặt hàng có thuế suất hiện tại cao hơn 20% xuống mức 20% theo đúng quy định của Hiệp định, không để tình trạng phải giảm cùng một lúc nhiều mặt hàng vào năm 2003.

Các cơ quan thuộc Chính phủ cần phối hợp với Bộ Tài chính xem xét khả năng đẩy nhanh hơn quá trình thuế hóa và nâng thuế suất đối với các nhóm mặt hàng hiện đang được quản lý bằng giấy phép của Bộ Thương mại và các mặt hàng có thuế suất theo chế độ đãi ngộ tối huệ quốc để tiếp tục hoàn thiện cơ chế xuất nhập khẩu giai đoạn 2001-2005./.