VN sẽ tạo môi truong đầu tưu hấp dẫn và cạnh tranh cao hơn


(Ttxvn 16/3/2001)

" Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ngày càng nhiều nhà đầu tưu nước ngoài thành công tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy tại cuộc hội thảo "hướng tới thành công" do bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức ngày 15/3, tại Singapore.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẽ tiến hành các giải pháp tích cực và hiệu quả nhằm làm cho môi trường đầu tư tại Việt Nam có sức hấp dẫn và mang tính cạnh tranh cao hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ rằng những yếu tố khách quan như ảnh hưởng của cuộc khủng hỏang kinh tế khu vực và sự cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài giữa các nước ngày càng trở nên gay gắt là những nguyên nhân khiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm sút trong thời gian qua. Tuy nhiên, những hạn chế của môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng là nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút trên. Vì vậy, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam thường xuyên lắng nghe các nhà đầu tư và ban hành nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và chia sẻ thành công cũng như rủi ro với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Cho tới nay, sau hơn 12 năm luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành, đã có hơn 3.260 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (Fdi) được cấp giấy phép đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 44 tỷ Usd, trong đó có trên 2.600 dự án đang còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký trên 36 tỷ Usd. Số vốn thực hiện đến nay đạt gần 20 tỷ Usd, bằng 44,5% số vốn đăng ký, trong đó vốn nước ngoài là 18 tỷ Usd. Khu vực có vốn Fdi hiện tạo ra trên 12% Gdp, hơn 34% giá trị sản xuất công nghiệp, gần 7% nguồn thu ngân sách của cả nước (không kể dầu khí) và sử dụng 350 nghìn lao động trực tiếp. Thông qua các doanh nghiệp FDI, Việt Nam đã tiếp thu được công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý và tạo nên một số ngành sản xuất mới cho nền kinh tế.

Hội thảo "hướng tới thành công" là hoạt động xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam ở nước ngoài, với sự tham dự của ông Seter Chen, quyền Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore cùng 150 đại diện công ty, tập đoàn công ty nước ngoài và các tổ chức quốc tế./.