Việt Nam hiểu rõ việc chống tham nhũngHà Nội (Ttxvn 22/3/2001)
Ngày 21/3/2001, trả lời câu hỏi của một số phóng viên nước ngoài đề nghị bình luận về việc Tổ chức tư vấn về các rủi ro chính trị và kinh tế (Political and Economic Risk Consultancy) xếp Việt Nam vào danh sách các nước châu á bị nạn tham nhũng hoành hành, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bà Phan Thúy Thanh nêu rõ:

Tham nhũng là căn bệnh ở nhiều quốc gia, kể cả ở các quốc gia có hệ thống luật pháp lâu đời và được coi là hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn không thể bị coi là nước bị tệ nạn này "hoành hành" như nhận xét của Tổ chức tư vấn về các rủi ro chính trị và kinh tế (Perc).

Chính phủ Việt Nam ý thức rất rõ về nguy cơ của tệ nạn tham nhũng và coi đấu tranh chống tham nhũng là những nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần phải được tiến hành thường xuyên. Mọi người đều chứng kiến những nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực thi Pháp lệnh chống tham nhũng ban hành năm 1998 và trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trên thực tế, trong thời gian qua, nhiều vụ tham nhũng đã bị phát hiện và đưa ra xét xử, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn này./.