Viện nghiên cứu tôn giáo đào tạo Tiến sỹHà Nội (Ttxvn 14/3/2001)
Ngày 12/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Bộ Giáo dục-đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia quy định các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu tôn giáo./.