TT Nga Putin: Phát triển quan hệ nhiều mặt với Việt Nam
Hà Nội(Ttxvn 28/2/2001)
Nhân dịp Tổng thống Liên bang Nga V.Putin sang thăm chính thức Việt Nam , báo Nhân Dân đã phỏng vấn Tổng thống.

Phóng viên: Nhân dịp Ngài Tổng thống thực hiện chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử tới Việt Nam, đề nghị Ngài Tổng thống cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của mình, đồng thời Ngài có thể vui lòng cho biết cảm tưởng và đánh giá về sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Liên Bang Nga và Việt Nam trong những năm gần đây trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục?

Tổng thống V. Putin: Tôi chờ đợi chuyến thăm này với mối quan tâm và niềm phấn khởi lớn. Tôi tin rằng cuộc thăm sẽ thu
được kết quả tích cực, có nội dung phong phú và đem lại những lợi ích thiết thực chung. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước chúng ta đã trải qua hơn nửa thế kỷ. Việc phát triển mối quan hệ trên tất cả các mặt với Việt Nam được chúng tôi coi là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga ở châu á.

Ngoài ra, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Nga tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều đặc biệt quan trọng là chuyến thăm được thực hiện vào đúng thời điểm khi quan hệ hợp tác Nga - Việt Nam đã chuyển sang một cấp độ mới- cấp độ đối tác chiến lược. Hiện nay chúng ta đang phối hợp hành động trên tất cả cả hướng then chốt: chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học-kỹ thuật, văn hóa.

Một câu thành ngữ Việt Nam nói rằng: " Trong cái khó ló cái khôn". Mười lăm năm qua đã trở thành một thử thách quan trọng đối với hai nước chúng ta. Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn, chúng ta đã thành công trong việc giữ vững những thành quả tích cực đạt được trong những năm trước đây và thậm chí còn thúc đẩy sự phát triển những thành quả này, trước hết trong lĩnh vực kinh tế.

Có thể dẫn ra một thí dụ đầy sức thuyết phục là lĩnh vực hợp tác khai thác dầu khí. Trong lĩnh vực này, Nga và Việt Nam đã có những kinh nghiệp thành công. Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) hiện nay là xí nghiệp khai thác dầu mỏ lớn nhất ở Việt Nam và trở thành một trong năm công ty khai thác dầu mỏ có hiệu quả nhất trên thế giới. Hiện nay từ việc khai thác, chúng ta đang tiến tới hợp tác chế biến, chúng ta đang xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên tại Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mặc dù có những khó khăn, trước hết là vấn đề tài chính, nhưng chúng ta đã thàng công trong việc tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như điện lực, sửa chữa tàu thủy, chế tạo máy, xây dựng, giao thông, đánh bắt cá, trồng trọt và chế biến nông sản. Ngoài ra, chúng ta đã bắt đầu hợp tác trong một loạt các lĩnh vực mới, trong đó có việc chế tạo những thiết bị thông tin vệ tinh hiện đại và sử dụng công nghệ tiên tiến. Chúng ta đang tích cực vạch ra những biện pháp nhằm tăng cường trao đổi thương mại mà khối lượng trao đổi hiện nay chưa tương xứng. Những mối quan hệ giữa các địa phương của hai nước đang được mở rộng nhanh chóng.

Bằng những nỗ lực chung, chúng ta đã thành công trong việc giải quyết vấn đề nợ của Việt Nam đối với Nga. Tôi cho rằng, điều này cần được sử dụng làm động lực thúc đẩy sự phối hợp hành động tiếp theo giữa hai nước.

Quan hệ đối tác của chúng ta có tiềm lực và tiềm năng rất lớn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, thể thao và du lịch.

Trong thời kỳ 1991-2000 đã có khoảng 30 hiệp định giữa hai Chính phủ được ký kết, đó là những văn kiện đang phát huy tác dụng thực tế. Một điều quan trọng có tính nguyên tắc đối với hai nước là Hiệp ước về những cơ sở hữu nghị đã được ký năm 1994.

Tất nhiên, cơ sở phối hợp hành động chặt chẽ của chúng ta là những cuộc tiếp xúc chính trị thường xuyên. Về những vấn đề đẩy mạnh sự hợp tác Nga-việt Nam, tôi đã có dịp được thảo luận với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm. Tôi tin rằng, những cuộc thảo luận của tôi với Chủ tịch Trần Đức Lương và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam sẽ diễn ra trong bầu không khí xây dựng và đạt kết quả tích cực.

ở đất nước chúng tôi mọi người biết nhiều về Ngài Trần Đức
Lương. Chính cuộc thăm Moscow năm 1998 của Ngài Trần Đức Lương với tư cách là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cho phép hai nước đạt được một loạt những thỏa thuận quan trọng. Chính từ thời điểm đó, quan hệ đối tác của chúng ta bắt đầu trở thành quan hệ đối tác chiến lược.

ở đây có nhiều điều kiện sẽ phụ thuộc hiệu quả hoạt động của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Liên Bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Các nhóm công tác của ủy ban này đang soạn thảo những vấn đề phối hợp hành động cụ thể.

Tôi cho rằng việc tiếp tục phối hợp những nỗ lực của chúng ta trong lĩnh vực chính sách đối ngoại là rất quan trọng. Trước hết, sự phối hợp này liên quan những hoạt động trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, những vấn đề ổn định chiến lược khu vực và toàn cầu. Dĩ nhiên, công việc chung của chúng ta trong lĩnh vực giải trừ quân bị và kiểm sóat vũ khí cũng rất quan trọng.

Những khía cạnh then chốt của mối quan hệ hợp tác Liên bang Nga - Việt Nam trong thế kỷ 21 sẽ được phản ánh trong văn kiện chính trị mà chúng ta có kế hoạch ký kết trong quá trình tiến hành các cuộc hội đàm tới đây.
(Còn tiếp )