Thành phố Hồ


Thành Phố Hồ Chí Minh Xây Dựng Mạng Thông Tin Tích Hợp Trên Internet


Hà Nội(Ttxvn 14/3/2001)
Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng Mạng thông tin của Thành Phố trên Internet (Cityweb).

Cityweb là một hệ thống mở kết nối những thông tin chuyên ngành của Thành Phố như thống kê, hải quan, quản lý đô thị, thuế... do các sở Sở Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Thương mại, Văn hóa - Thông tin, Y tế, Du lịch, Viện Kinh tế, Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư của Thành Phố cung cấp.

Dự kiến, City Web sẽ được hoàn tất trong quý 2/2001../.