Tăng kinh phí phòng chống bệnh phongHà Nội (Ttxvn /3/2001)
Năm nay, Nhà nước dự chi 22 tỷ đồng cho công tác phòng chống bệnh phong, tăng 5 tỷ so với năm 2000.

Trong đó, 5 tỷ là kinh phí viện trợ của các tổ chức quốc tế.

Ngành y tế phấn đấu hạ tỷ lệ lưu hành bệnh phong từ 0,23/10.000 dân năm 2000 xuống còn dưới 0,2/10.000 dân năm 2001; giảm tỷ lệ tàn phế của bệnh nhân phong mới xuống 20%.

Hiện nay, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2000 đến 2500 bệnh nhân phong mới được phát hiện. Tỷ lệ tàn tật ở bệnh nhân phong mới còn cao, gần 25%. Số bệnh nhân phong tiềm ẩn còn nhiều, khả năng lây lan còn lớn đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa./.