Plan Int'l tài trợ cho gia đình nghèo tại Bắc GiangHà Nội (Ttxvn 8/3/2001)
Mới đây, Tổ chức Plan International đã tài trợ 276 triệu đồng thông qua 4 dự án để giúp 490 hộ nghèo ở xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Các dự án do Plan tài trợ nhằm nâng cao cuộc sống cho nhân dân các xã miền núi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương.

Từ tháng 6/1997 đến nay, hơn 30 dự án thuộc một số lĩnh vực như phát triển y tế cộng đồng, giáo dục, kinh tế nông thôn, cải thiện môi trường sống, tập huấn đào tạo văn phòng, với tổng số vốn trên 30 tỷ đồng của tổ chức này đã được triển khai ở 12 xã thuộc 3 huyện Lạng Giang, Tân Yên và Yên Thế. Qua thực hiện các dự án trên, Bắc Giang đã xây dựng và đưa vào sử dụng 12
trường học cao tầng, 42 nhà mẫu giáo, 3 hệ thống kênh cứng hóa, 1 cầu bê tông kiên cố và có hơn 1550 hộ được cấp nguyên vật liệu làm nhà, hơn 2000 hộ được vay vốn tín dụng phát triển sản xuất./.