Phiên họp lần hai về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền VN-TQHà Nội (Ttxvn 3/3/2001)
Phiên họp lần thứ hai của ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15/ 2 đến ngày 2/3 năm 2001, nhằm triển khai thực hiện Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Chính phủ hai nước ký ngày 30 tháng 12 năm 1999.

Đoàn Việt Nam do ông Trần Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ biên giới Việt - Trung Ban Biên giới của Chính phủ dẫn đầu, Đoàn Trung Quốc do ông Mã á Âu, Tham tán Vụ Luật pháp và Điều ước Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng 9 văn kiện liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc. Hai bên đã thống nhất và ký được 5 văn kiện hợp tác và nhất trí về việc phân chia các đoạn công tác của các Nhóm liên hợp phân giới, cắm mốc; đồng thời trao đổi bản đồ dự kiến cắm các mốc giới, đối chiếu các vị trí dự kiến cắm mốc, trao đổi về thiết kế mẫu mốc giới, dấu hiệu nhận biết của nhân viên và xe cộ tham gia phân giới, cắm mốc.

Hai bên cũng đã thỏa thuận phiên họp lần thứ ba của ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc sẽ tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 2001.

Ngày 1/3/ 2001, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đàm phán về biên giới lãnh thổ Việt Nam- Trung Quốc Lê Công Phụng đã tiếp Đoàn đại biểu hai Bên trong ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc và chứng kiến lễ ký Biên bản phiên họp.
Trưởng ban Ban biên giới của Chính phủ Trần Công Trục và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc đã tham dự buổi tiếp và lễ ký./.