NFN BNG bác bỏ nội dung bài viết trên Tuần báo Phố Uôn châu á

Ngày 12/3/2001 NFN Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters: Đề nghị bình luận về bài "Hà Nội phá hoại một thoả thuận" (Hanoi sabotages a deal) đăng trên The asian Wall Street Journal ngày 9/3/2001 trong đó đề cập đến trường hợp Nguyễn Văn Lý và cho rằng "việc Chính phủ Việt Nam đàn áp tôn giáo chỉ làm tăng thêm khả năng Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ không được thông qua"?

Trả lời:

"Bài viết trên của " Nhật báo Phố Uôn Châu á" ( The Asian Wall Street Journal) là hoàn toàn xuyên tạc sự thật.

Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, hoàn toàn không có chuyện Nhà nước Việt Nam đàn áp hoặc ngăn cản những hoạt động tôn giáo. Luật pháp Việt Nam quy định và Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Đương nhiên, những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động phi pháp làm mất trật tự an toàn xã hội, phương hại đến nền độc lập dân tộc, phá hoại sự nghiệp đoàn kết toàn dân đều phải bị xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Văn Lý đã có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam, bị giáo dân phát hiện và Giáo hội phê bình. Đông đảo nhân dân Việt Nam, trong đó có nhiều giáo dân đã hết sức bất bình và phê phán những hành động đi ngược lại lợi ích của đất nước và toàn thể nhân dân Việt Nam của ông ta.

Chúng tôi cho rằng Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không thể bị tác động bởi những hành động của những người cố tình phá hoại quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì đây là kết quả cố gắng của cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ, đáp ứng lợi ích của cả hai nước ."