Khai trương Trung tâm Mỹ thuật đương đạiHà Nội (Ttxvn 19/3/2001)
Ngày 19/3/2001, Trung tâm mỹ thuật đương đại thuộc Hội mỹ thuật Việt Nam đã được khai trương.

Trung tâm có diện tích hơn 1.400 m2, bao gồm một phòng triển lãm, một gallery, 2 studio, phòng đồ họa vi tính, 1 thưu viện và một số phòng sáng tác. Tại đây sẽ tổ chức các hoạt động sáng tác của nghệ sĩ trong nước và quốc tế; trưng bày và giới thiệu những tác phẩm mới sáng tác của họa sĩ Việt Nam và quốc tế; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên môn; mở các lớp hướng dẫn mỹ thuật cho các đối tượng trong nước và nước ngoài; xây dựng và tổ chức hoạt động một số xưởng như xưởng hội họa, điêu khắc, đồ họa, gốm.

Trung tâm mỹ thuật đương đại hoạt động với sự tài trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Quỹ Ford tại Việt Nam./.