Họp báo quốc tế về HN BCH T.U Đảng lần thứ 11 (lần 2)Chiều 24-3, tại Hà Nội, ngay sau khi Hội nghị lần thứ 11 (lần 2) BCH T.Ư Đảng CS Việt Nam (khóa VIII) bế mạc, ông Hữu Thọ, ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, họp báo quốc tế thông báo kết quả Hội nghị.

Ông Hữu Thọ cho biết, Hội nghị T.Ư lần thứ 11 (lần 2) họp từ ngày 13-3 đến trưa 24-3, thảo luận hai vấn đề quan trọng: Tiếp tục xem xét các văn kiện trình Đại hội lần thứ IX Đảng CS Việt Nam; tiếp tục chuẩn bị dự kiến nhân sự cho Đại hội lần thứ IX của Đảng. Ông nêu rõ, từ ngày 3-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng CS Việt Nam công bố Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Đảng để toàn dân tham gia góp ý kiến. Có hàng triệu ý kiến khác nhau gửi về BCH T.Ư trong hơn một tháng qua và hơn 1.000 ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị được các phương tiện thông tin đại chúng lựa chọn, đăng công khai. Có thể nói, trên đất nước Việt Nam đã diễn ra đợt sinh hoạt chính trị lớn. Bộ phận tổng hợp của BCH T.Ư đã tập hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân thành 96 trang, đưa cho từng đồng chí ủy viên T.Ư nghiên cứu. Nội dung các ý kiến tập trung những vấn đề cơ bản như: bày tỏ thái độ kiên định mục tiêu, lý
tưởng độc lập dân tộc và CNXH trong sự phát triển đất nước; thảo luận nạn tham nhũng, quan liêu đang là nguy cơ lớn cản trở sự phát triển của đất nước; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo nguồn nhân lực; nâng cao tay nghề đội ngũ trí thức và đào tạo thế hệ trẻ; thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn; quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai; vấn đề thực hiện công bằng xã hội và giữ nghiêm kỷ cương phép nước; nâng cao tri thức đi đôi trau dồi đạo đức và các vấn đề xã hội. Ông nhấn mạnh tất cả 10 phần của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Đảng đều được bổ sung những ý kiến góp ý hợp lý của nhân dân. BCH T.Ư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của nhân dân đối với Đảng, tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Đảng với ý kiến đóng góp của nhân dân trong Hội nghị lần tiếp theo, diễn ra trước khi khai mạc Đại hội Đảng.

Về vấn đề nhân sự, ông Hữu Thọ cho biết, theo điều 6 Điều lệ Đảng CS Việt Nam, BCH T.Ư hiện nay có trách nhiệm chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội IX của Đảng. Do đó, BCH T.Ư tiếp tục làm công tác nghiên cứu để tìm hiểu và giới thiệu cho Đại hội IX những đảng viên ưu tú, có đủ phẩm chất chính trị, có trình độ, đạo đức trong sáng, xứng đáng là người lãnh đạo đất nước. Đảng CS Việt Nam hết sức coi trọng việc bảo đảm kế thừa liên tục, ổn định chính trị để phát triển đất nước; nhất thiết không giới thiệu vào BCH T.Ư những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là thiếu bản lĩnh chính trị, có biểu hiện cơ hội, tham vọng, mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng, làm việc kém hiệu quả và thiếu trách nhiệm đối với nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị giới thiệu nhân sự, BCH T.Ư đã tiến hành nghiêm túc tự phê bình và phê bình đối với tất cả đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (lần 2). Đây thật sự là đợt sinh hoạt để nhìn rõ những đồng chí đã và đang có khả năng trở thành ủy viên T.Ư. Ông Hữu Thọ cho biết, khâu chuẩn bị nhân sự sẽ được hoàn tất ở Hội nghị T.Ư tiếp theo và sẽ do Đại hội IX quyết định.

Tại cuộc họp báo, ông Hữu Thọ công bố danh sách các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên T.Ư bị khiển trách, kỷ luật thông qua bỏ phiếu kín.

BCH T.Ư biểu quyết và quyết định khai mạc Đại hội lần thứ IX Đảng CS Việt Nam vào ngày 19-4-2001. Đây là Đại hội trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên các hãng tin AFP, Tân Hoa xã, Ki-ô-đô liên quan vấn đề nhân sự, ông Hữu Thọ nêu rõ: Trong lịch sử, đây là vấn đề Đảng rất quan tâm. Cái cốt yếu nhất là phải đủ tiêu chuẩn, thứ đến là độ tuổi. Đảng chủ trương trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo trên cơ sở kết hợp ba độ tuổi: dưới 50 tuổi, từ 50 đến 60 tuổi và 61 tuổi trở lên, nói độ tuổi nhưng không áp dụng cứng nhắc. Về câu hỏi của phóng viên AFP liên quan việc thảo luận của Hội nghị lần thứ 11 (lần 2) BCH T.Ư chung quanh vấn đề Tây Nguyên hiện nay, ông Hữu Thọ nêu rõ: Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em và sáu tôn giáo lớn. 30% số dân theo đạo. Trong lịch sử lâu đời của đất nước cũng như ngày nay, Đảng CS Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn coi tôn giáo là vấn đề chiến lược.Việt Nam phê phán và lên án những người nước ngoài lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ các dân tộc Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề nhạy cảm đối với tất cả nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam hết sức quan tâm vấn đề dân tộc, đặc biệt chú ý xem xét và giải quyết các vấn đề đất đai, giáo dục, văn hóa... ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Hội nghị T.Ư lần này xem xét toàn diện vấn đề dân tộc, không chỉ ở Tây Nguyên mà ở các vùng núi phía bắc.